Donatie

Doneren met maximaal belastingvoordeel met de periodieke lijfrenteschenking.

U kunt vanaf heden Kapatiran ook steunen met een periodieke schenking. U geeft dan voor een periode van minimaal 5 jaar een gift aan stichting Kapatiran. Een dergelijke periodieke schenking wordt vastgelegd in een notariële akte.

Met een periodieke schenking zijn uw giften geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Gewone giften aan goede doelen zijn namelijk pas fiscaal aftrekbaar boven een bepaalde drempel. Afhankelijk van uw inkomen kan het belastingvoordeel bij een periodieke schenking oplopen tot maximaal 52%!

Een periodieke schenking kan Kapatiran gemakkelijk voor u regelen bij onze vaste notaris. Dit is notaris Cornelissens te Fijnaart.

U hoeft daarvoor slechts een volmacht te ondertekenen bij deze notaris of bij een notaris bij u in de buurt. In het laatste geval stuurt u dan de ondertekende volmacht naar notaris Cornelissens. De volmacht bij onze notaris tekenen is gratis. Een andere notaris kan hiervoor een vergoeding vragen.

De notaris maakt hierna de akte voor u op. De kosten hiervoor neemt Kapatiran voor haar rekening (bij een jaarlijkse donatie van tenminste € 100,-).

Bijgevoegd informatiepakket in van de notaris in pdf geeft nadere uitleg over de periodieke schenking.

Indien u belangstelling heeft voor deze manier van schenken, kunt u het voorbereidingsformulier downloaden en ingevuld opsturen naar Notariskantoor Cornellisens.

Namens het bestuur van Kapatiran hoop ik van ganser harte dat u zich als periodiek donateur aanmeldt.


Download: Informatiepakket notaris | Voorbereidingsformulier