Het Basic Literacy Programma

 

In het jaar 2000 stelde de Stichting Kapatiran haar doelen bij. Deze waren:

1. Basisinformatie verschaffen en onderzoek doen naar zaken die Filippijnse migranten aangingen;

2. Het organiseren van sociale activiteiten voor pas in Nederland gearriveerde Filippino’s om het begrip voor de Nederlandse samenleving en cultuur te bevorderen;

3. Advisering en actieve steunverlening wanneer Filippino’s in moeilijkheden waren gekomen;

4. Het organiseren van voorlichtingscampagnes onder het Nederlandse publiek ter bevordering van een betere bewustwording omtrent de positie waarin Filippijnse migranten zich in bevonden; 5. Contact zoeken en samenwerken met andere migrantengoepen die dezelfde doelen hadden als Kapatiran.

De organisatie besloot zich meer te concentreren op onderwijskundige doelen en startte het Basic Literacy 2000 Project, wat nu het Basic Literacy Programma is.