Criteria en richtlijnen van het programma

Het Basic Literacy Programma van Kapatiran wordt geleid door de Algemene Coördinator in samenwerking met de bestuursleden, waarvan velen nauwe banden hebben met de plaatselijke coördinatoren. Zodoende is er een directe lijn tussen bestuursleden en betrouwbare mensen ter plekke. De selectie van begunstigden wordt gedaan op basis van schriftelijk vastgelegde criteria van Kapatiran in combinatie met het advies van de plaatselijke contactpersonen. Het komt geregeld voor dat Filippijnse bestuursleden, meestal gecombineerd met familiebezoek, contactpersonen en scholen bezoeken. In samenwerking met de school en de plaatselijke coördinator wordt dan een plan gemaakt welke leerlingen voor Basic Literacy in aanmerking komen. Deze werkwijze geeft het bestuur duidelijk zicht op de uitvoering van het programma.

Onderstaand schema laat zien hoe de contactpersonen geholpen worden om kandidaatjes te selecteren:

CRITERIA & RICHTLIJNEN
KAPATIRAN BASIC LITERACY PROGRAMMA
Februari 2006

 

Criteria voor de selectie van begunstigden

1. Het kind moet uit een zeer arm gezin komen
2. Het gezin woont in een verafgelegen gebied op de Filippijnen
3. De ouders moeten bereid zijn deel te nemen aan een kleinschalige livelihood project
4. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kinderen met een hoog of een laag IQ.

Het belangrijkste criterium blijft nr 1 bovenstaand.

Samenstelling van het selectie team

Het team bestaat uit drie leden:
1. De plaatselijke coördinator
2. Een PTA-lid (Parents-Teachers’ Association – de oudercommissie)
3. Een leerkracht aan de betreffende school

Taken van de coördinator

1. Twee keer per jaar een evaluatie maken
2. Eén keer per jaar aan Kapatiran rapporteren
3. Contact houden met betrokken leraren en ouders en bemiddelen bij moeilijkheden
4. De ontvangen fondsen verantwoorden en een financieel overzicht maken voorzien van onderliggende kwitanties

Vergoeding voor de coördinator
De coördinator ontvangt op jaarbasis € 25 aan vergoeding voor het beheer van een groep tot 25 leerlingen en € 1 voor iedere leerling boven de 25.