Criteria van de Kapatiran Livelihood projecten

(Februari 2008)

De doelen van de Kapatiran Livelihood projecten zijn:

- Het inkomen van de deelnemers verbeteren door het opzetten van kleinschalige winstgevende projecten.

- De betrokkenheid van de deelnemers bij de opvoeding van hun kinderen vergroten door een verband te leggen met onderwijs dat de kinderen volgen.

- Meer schoolkinderen te kunnen helpen wanneer de deelnemers aan deze project zelf de financiële verantwoordelijkheid voor hun kinderen kunnen nemen.

- Meer deelnemers te kunnen helpen met nieuwe projecten.

Om deze doelen te bereiken komen Kapatiran en de plaatselijke organisatie het volgende overeen:

- Een lening wordt slechts goedgekeurd nadat er een gedetailleerd plan is ingediend, in het Engels, door de plaatselijke organisatie.

- Iedere deelnemer betaalt het volledige bedrag van de lening terug aan de plaatselijke organisatie binnen twee jaar na de datum genoemd in het contract.

- De plaatselijke organisatie en de deelnemers maken afspraken over het geld dat gespaard wordt op de bankrekening. Gespaard geld wordt aangewend voor nieuwe BL leerlingen en nieuwe investeringen in livelihood projecten.

- Organisaties houden de betrokken deelnemers op de hoogte van plaatselijke procedures.

- Namens de deelnemers bevestigt de lokale organisatie zo spoedig mogelijk de ontvangst van het startbedrag schriftelijk aan de Kapatiran coördinator.

- Namens de deelnemers rapporteert de lokale organisatie na de start van het project iedere zes maanden aan de Kapatiran coördinator. Deze rapportage bevat: kosten van materiaal en dieren, activiteiten in de zes maanden, winsten, verliezen, de ontwikkeling van het project en de resulterende educatieve doelen.

- Iedere deelnemer stelt de lokale organisatie zo spoedig mogelijk op de hoogte wanneer van de afgesproken werkwijze afgeweken wordt.

- De locale organisaties zijn verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de projecten.

- Wanneer de Kapatiran coördinator dit verzoekt, geven de locale organisaties volledige medewerking bij het verzamelen van informatie over de voortgang van het project.