Samenwerking

In 2006 sloot Kapatiran een samenwerkingsovereenkomst met PREDA om het onderwijs aan een aantal kinderen in arme gemeenschappen te ondersteunen en PREDA maakte een voorstel.
Deze aanvraag werd ingediend bij Cordaid, en het gevraagde bedrag werd toegekend.
Drie (3) gemeenschappen van de inheemse bevolking van de provincie Zambales werden geselecteerd om gebruik te maken van het project dat door Kapatiran gefinancierd werd. Het zijn gemeenschappen die al partner van PREDA zijn in het kader van een landbouw project (the Integrated Mango-Based Organic Farming Project). Het zijn de volgende:

• The Lubos na Alyansa ng mga Katutubong Ayta sa Sambales (LAKAS) in Botolan, Zambales
• Maporac Aeta Organization (MAO) in Cabangan, Zambales
• GALA Aeta Community in Subic, Zambales

De gemeenschappen staan geregistreerd bij de ‘Securities & Exchange Commission’ (SEC) als ‘People’s Organization’ en als kleine ‘Non-Government Organization’. Aan het hoofd van elk van de drie inheemse organisaties staat een Stamhoofd met een Raad van gekozen oudsten.

Het gezinsinkomen in deze gemeenschappen moet voornamelijk komen van het kleine stukje land binnen hun voorvaderlijk gebied dat ze toegewezen krijgen door de gemeenschap. Als boeren verbouwen ze bananen, zoete aardappels en andere groenten. De vrouwen hebben als taak voor de kinderen en het huishouden te zorgen, en brengen geen geld in. De kinderen in deze gemeenschappen hebben bedroevend weinig toegang tot onderwijs en gezondheidszorg door armoede en rassendiscriminatie.

Overlegvergadering met de Tribal Raad van Maporac Aeta Organisatie.

2. Nadat PREDA een keuze had gemaakt welke gemeenschappen geholpen zouden worden, belegde het project team van de Fair Trade afdeling onmiddellijk een vergadering met het Stamhoofd en de Raad van elke organisatie. De details van het project werden aan hen uitgelegd. De aanvullende steun wordt alleen gebruikt voor vervoerskosten, schooluniform en leermiddelen en schoolgeld valt er buiten. Het project team besprak ook wat van de leerlingen vereist werd om van het fonds gebruik te kunnen maken. Andere vereisten waren dingen als persoonsgegevens, een foto, aanbevelingen van de organisatie. De lijsten van in aanmerking komende leerlingen per organisatie werden toen aan het project team voorgelegd voor verwerking en vaststelling van de bijstand verlenen.