Van oud naar nieuw

 

De oude situatie ...

Zaterdag 20 september was een gedenkwaardige avond voor het bestuur van Kapatiran. In een privé hoekje van een restaurant in Den Haag haalden we onder het genot van een hapje eten herinneringen op van alles wat we over de afgelopen jaren samen beleefd hadden.

Jaren waarin we het druk hadden met fondswervende activiteiten voor arme basisschoolkinderen op de Filippijnen, de straatkinderen van Zamboanga en de misbruikte kinderen van Olongapo City. Daarbij werden er bestuurs- en andere vergaderingen gehouden, we dienden een deadline te halen voor de Nieuwsbrief van Kapatiran die in het Engels en het Nederlands uitkomt, er moesten jaarverslagen en andere rapportages gemaakt worden, etc.

De spil van al deze activiteiten was Wim Vermeiden die vanaf januari 2003 voorzitter van de stichting was. Hij deed dit werk met passie en toewijding. De fondswervings campagnes die hij ondernam leidden tot vele donaties van zowel bedrijven en organisaties als familie en vrienden.

Nu, na een voorzitterschap van ruim elf jaar, vond Wim dat het tijd werd om het stokje over te dragen aan een nieuwe voorzitter. Wim zegt zelf dat hij de jaren van zijn voorzitterschap als fantastisch en leerzaam heeft ervaren. Hij is drie keer naar de Filippijnen geweest om projecten te bezoeken. Hij zal nooit de armoede vergeten die hij met eigen ogen zag, noch de straatkinderen. De vriendelijkheid en gastvrijheid van de Filippinos maakten een diepe indruk op hem.

Samen met Wim vertrekt ook Betty Adema, jarenlang secretaris van Kapatiran en vertaler van de Nieuwsbrief. Betty werd secretaris in juni 2006. Zij is ook een aantal keren naar de Filippijnen geweest om projecten te bezoeken en ook zij voerde haar taken met enthousiasme en toewijding uit.

Voor al die jaren dat Wim en Betty zich inzetten voor de invulling van de missie en visie van Kapatiran, zullen wij, de achterblijvende bestuursleden, ze altijd dankbaar zijn. We wensen Wim en Betty het allerbeste voor de toekomst.

... en de nieuwe

Voorzitter

Wim zal als voorzitter vervangen worden door Henk Ankoné, bestuurslid sinds de oprichting van Kapatiran in 1990. Henks verbondenheid met de Filippijnen kwam via zijn vrouw, Lily, die helaas in september 2010 overleed. Lily was één van de oprichters van de organisatie.

Henk studeerde af in geografie (met als specialisatie ontwikkelingslanden) en didactiek (specialisatie curriculum). Hij ging in augustus 2012 met pensioen. Als bestuurslid houdt Henk zich bezig met supervisie van projecten.

Vice-Voorzitter

John van de Winkel

John van de Winkel werd op 20 september 2014 als bestuurslid benoemd. Na een loopbaan in het bedrijfsleven werkte John als consultant, coach en trainer voor het ondernemerschap in Afrika en Azië, o.a. op de Filippijnen. Voor zijn Masters deed hij research in India en studeerde af in Business Administration.
Twee jaar geleden richtte John, samen met een partner, de LOOP Foundation op (www.loop-products.com), een fair trade organisatie die agrarische produkten van boeren op de Flippijnen importeert zonder tussenkomst van derden. Door een eerlijke prijs aan de boeren te betalen, hoopt LOOP zijn steentje bij te dragen aan het terugdringen van armoede in het land.

Secretaris

Wat betreft mijzelf, ik, Wads Wijnberg-Tiongson is één van de oprichters van Kapatiran. Ik ben van Filippijnse afkomst en getrouwd met een Nederlander en woont sinds 1972 in Nederland. Ik was secretaris van de stichting van 1993 tot 2002. Ik coördineer het Basic Literacy Program (BLP) dat in 2000 werd geïntroduceerd.


Bedankt voor uw steun!