Organisatie profiel

De Stichting Kapatiran werd in 1990 opgericht en is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41156519 en RSIN 801532930.

Kapatiran is ontstaan toen een paar geëmigreerde Filippino’s de krachten bundelden om elkaar en andere immigranten in Nederland te helpen in hun nieuwe situatie, na het verlaten van hun vaderland, de Filippijnen, door ervaringen uit te wisselen en elkaar op andere wijze te helpen. Het begon als een streven naar solidariteit; solidariteit met Filippino’s in Nederland en elders, en solidariteit met de Nederlanders en andere migrantengroepen.

Ten tijde van de oprichting waren de meeste bestuursleden Filippijns van geboorte. Er was maar één Nederlander en die was met een Filippijnse vrouw getrouwd. Thans is het bestuur half Filippijns, half Nederlands.

Behalve solidariteits activiteiten, werden er op de Filippijnen kleinschalige projecten gestart om het inkomen van de plaatselijke bevolking te verbeteren, meest in de plaatsen waar de Filippijnse bestuursleden hun wortels hadden.

In het jaar 2000 startte Kapatiran officiëel met het Basic Literacy Programma, dat kinderen van de allerarmsten de kans geeft naar school te gaan. Het programma werd met open armen ontvangen in de zeer arme agrarische gebieden verspreid over de Filippijnen. In het cursusjaar 2008-2009 stuurde Kapatiran 285 leerlingen naar de basisschool in acht provincies: Agusan del Sur, Cagayan, Cebu, Davao del Sur, Ilocos Norte, Negros Occidental, Oriental Mindoro en Zambales.

In 2007 begon Kapatiran met het Livelihood Projects Programma bedoeld voor de ouders van de leerlingetjes van Basic Literacy. Dit programma moet het zeer schamele inkomen van deze gezinnen wat verbeteren. Klik op Projecten/Livelihood Projecten voor verdere informatie.

Naast het Basic Literacy Programma heeft Kapatiran haar netwerk uitgebreid met goed georganiseerde NGO’s op de Filippijnen, zoals bijvoorbeeld het Akay Kalinga Center in Zamboanga City, de PREDA Organisatie in Olongapo City en de NFEFI (Negros Forests & Ecological Foundation, Incorporated) in Negros Occidental.

Met de hulp van Cordaid kan Kapatiran de scholing ondersteunen van 97 mishandelde- en straatkinderen van PREDA in Olongapo City, Zambales en 62 kinderen van het Akay Kalinga Centrum voor straatkinderen in Zamboanga City.

De twee belangrijkste werkgebieden van Kapatiran zijn:
• Plaatselijke gemeenschappen helpen inkomen-genererende projecten op te zetten, en
• Het ondersteunen van het onderwijs aan inheemse kinderen door informatieve en fondswervende activiteiten te organiseren in Nederland.

– Het ontwikkelen van projecten en technische ondersteuning

– Bewustwordings- en fondswervende activiteiten

– Informatie

-Contacten leggen met plaatselijke organisaties in arme gemeenschappen op de Filippijnen en het ondersteunen van door de gemeenschap gedragen kleinschalige en duurzame ontwikkelingsprojecten;

- Onder het Nederlandse publiek informatie- en bewustwordings activiteiten organiseren teneinde meer steun voor de partners van Kapatiran op de Filippijnen te genereren;

-Een netwerk te creëren en onderhouden met andere migranten- groepen, organisaties en netwerken die soortgelijke doelen hebben als Kapatiran; en

-Het steunen van initiatieven die de ontwikkelingsmogelijkheden van Filippijnse migratie versterken.

-Wij streven naar een rechtvaardige en humane Filippijnse maatschappij waarin arme gemeenschappen gelijke kansen krijgen zich volledig te ontwikkelen.

-Wij streven naar een Nederlandse multiculturele samenleving waarin Filippijnse en andere migrantengemeenschappen actieve en gelijke partners zijn in hun sociale, economische, politieke en culturele ontwikkeling.