Vrijwilligers

Activiteiten kunnen niet ten uitvoer gebracht worden zonder de hulp van heel veel vrijwilligers. Gelukkig brengt iedere nieuwe actie weer nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Dankzij het Xplore Project in 2006/2007 hebben veel jonge mensen zich aangemeld voor hulp bij informatie- en fondswervende activiteiten.

Deze vrijwilligers wonen gespreid over heel Nederland. Recente campagnes tonen aan dat de meeste medewerkers gevonden kunnen worden in de buurt van Doetinchem, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Hilversum en Willemstad (NB).

Als je ook vrijwilliger van Kapatiran wilt worden, neem dan contact op met een bestuurslid

– Het ontwikkelen van projecten en technische ondersteuning

– Bewustwordings- en fondswervende activiteiten

– Informatie

-Contacten leggen met plaatselijke organisaties in arme gemeenschappen op de Filippijnen en het ondersteunen van door de gemeenschap gedragen kleinschalige en duurzame ontwikkelingsprojecten;

- Onder het Nederlandse publiek informatie- en bewustwordings activiteiten organiseren teneinde meer steun voor de partners van Kapatiran op de Filippijnen te genereren;

-Een netwerk te creëren en onderhouden met andere migranten- groepen, organisaties en netwerken die soortgelijke doelen hebben als Kapatiran; en

-Het steunen van initiatieven die de ontwikkelingsmogelijkheden van Filippijnse migratie versterken.

-Wij streven naar een rechtvaardige en humane Filippijnse maatschappij waarin arme gemeenschappen gelijke kansen krijgen zich volledig te ontwikkelen.

-Wij streven naar een Nederlandse multiculturele samenleving waarin Filippijnse en andere migrantengemeenschappen actieve en gelijke partners zijn in hun sociale, economische, politieke en culturele ontwikkeling.