Katilingban para sa Kalambuan

Kapatiran heeft al meer dan tien jaar een goede relatie met Katilingban en in het bijzonder met de Spaanse pater Angel Calvo.

Toen in 2002 een bevriende fotograaf van de pater aanbood om de straatkinderen in beeld te brengen met een foto-reportage, heeft Kapatiran via Novib financiële ondersteuning gekregen om deze foto’s in een boekje te plaatsen met teksten.

Fr. Angel Calvo

Dit boekje, Bata de Calle (Kinderen van de Straat), is in de Filippijnen gedrukt en naar Nederland vervoerd. Tijdens een indrukwekkende manifestatie, die gehouden werd in Willemstad in 2003 is het eerste exemplaar overhandigd door de lokale wethouder aan pater Angel Calvo, die voor andere zaken in Europa was.

Kapatiran heeft op deze dag een aantal boekjes verkocht en heeft in de afgelopen jaren zeker als ondersteuning gediend bij draagvlakversterkende activiteiten.

Het was ook tijdens deze manifestatie dat pater Angel Calvo de wens uitsprak om een onderwijsfonds op te zetten voor “zijn” straatkinderen uit het Akay Kalinga Center.

In 2004, bij de start van het nieuwe schooljaar, konden er 25 kinderen naar het basisonderwijs, 5 naar de middelbare school en 6 naar de universiteit. Bovendien konden 7 kinderen profiteren van een aangepast onderwijsprogramma om een vak te leren.

Nu in 2009 is het programma uitgebreid en gaan 28 kinderen naar het basisonderwijs, 24 naar het middelbaar onderwijs en 10 naar instellingen voor hoger onderwijs.

Katilingban para sa Kalambuan, Inc

Katilingban para sa Kalambuan, Inc. is organisatie zonder winstoogmerk die in 1995 opgericht werd om arme en nooddruftige gemeenschappen te helpen met de groeiende sociaal-economische problemen in Zamboanga city.

Het wil de gemeenschappen weerbaarder maken, zonder ras of religie in aanmerking te nemen, want slechts door gelijkheid kan er sprake zijn van levensvervulling en kunnen de basisbehoeften worden vervuld.

Het zet zich in om arme stedelijke gemeenschappen te consolideren en te versterken en ontwikkelt competente en verantwoordelijke leiders en leden van de gemeenschap; tevens assisteert het bij juridische problemen.

Programma’s

Het omvat de volgende programma’s:

1. Het organiseren van gemeenschappen

Katilingban beschikt over organisatiedeskundigen die arme gemeenschappen kunnen helpen een structuur op te zetten, waardoor zij programma’s kunnen plannen en uitvoeren en hen tevens helpen toegang te krijgen tot hulpbronnen die er zijn om in hun belangrijkste behoeften te voorzien, zodat zij tot zelfbewuste, zelfstandige, en zelfbesturende organisaties kunnen uitgroeien.

2. Huisvestingsprogramma

Het huisvestingsprogramma is gericht op de problemen van daklozen in Zamboanga City door mogelijkheden te bieden voor huisvesting en diensten die aan huisvesting verwant zijn, zoals het bouwen van betaalbare huizen voor de lage inkomens op basis van arbeid als betaling.

3. Gezonheidsprogramma

Het gezondsheidsprogramma richt zich op het opzetten van een alternatief zorgsysteem dat gekenmerkt wordt door bereikbaarheid, betaalbaarheid, efficiëntie, gelijkheid en duurzaamheid door het onder te brengen bij de mensen en de lid-organisaties als geheel.

4. Livelihoodprogramma

Het stimuleren van arme gemeenschappen duurzaam zelfstandiger te worden door vakopleidingen en het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden om de inkomenssituatie te verbeteren.

5. Vrouwenprogramma

Het richt zich op het ontwikkelen van gemeenschappen waar de functies van mannen en vrouwen elkaar aanvullen, waar giften gelijkelijk gedeeld worden, waar de macht en het beheer van fondsen door mannen en vrouwen gedeeld worden, en waar de rechten van vrouwen in alle opzichten gerespecteerd worden.

6. Straatkinderen van Akay Kalinga Center (Zamboanga City)

7. Het Pangarap Center