Straatkinderen van Akay Kalinga Center (Zamboanga City)

Het Akay Kalinga Center is een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) voor de straatkinderen van Zamboanga City. Het wordt nu al zo’n acht jaar gerund door Katilingban para sa Kalambuan, Inc. Het eerste doel is kinderen een veilig en comfortabel onderdak te bieden. In Akay Kalinga vinden de kinderen rust van hun activiteiten in de straten overdag en vooral ‘s nachts.

Akay-Kalinga is een alternatieve leefomgeving. Het biedt een atmosfeer van vrede, liefde, respect en zorg. Het helpt kinderen om op te groeien tot zelfstandige, zelfverzekerde, sociaal aangepaste en economisch productieve mensen. Dit wordt bereikt door effectieve en duurzame programma’s die erop gericht zijn de kinderen tot volle ontplooiing te laten komen. Het erkent het recht van de straatkinderen op overleven, bescherming en volledige ontwikkeling.

Het Center is altijd open voor kinderen; ze kunnen komen en gaan wanneer ze willen. Sommige kinderen besloten om permanent in het Center te wonen. Anderen brengen alleen een bezoekje.

Thans ondersteunt het Center zo’n 45 kinderen, die in het tehuis of op straat wonen in de leeftijd van 7-18 jaar oud. Tevens neemt een aantal kinderen die in de gemeenschappen wonen aan het programma deel – wanneer daar directe hulp geboden is.

Sinds 2004 heeft Kapatiran door fondswerving € 5000,- per jaar bij kunnen dragen voor onderwijs aan de kinderen en € 800,- voor de inrichting van het tehuis.
Het activiteitenprogramma van het Center omvat de volgende componenten:

6.1. Sociale dienstverlening – onderdak met was/bad gelegenheid, eet- en slaapfaciliteiten, bijvoeding, voorradige vitaminen en medicijnen en sport- en recreatie mogelijkheden zijn enkele van de diensten die Akay Kalinga biedt. Verder kan er juridische hulp geboden worden en is er psychologische dienstverlening voor kinderen en ouders.

6.2. De educatieve component

a. Formeel onderwijs – kinderen die daarvoor in aanmerking komen kunnen naar een gewone school gaan. Zij krijgen daarvoor de benodigde leermiddelen.
b. Instructie in het Center – leren lezen en korte praktische trainingen zijn mogelijk. Het doel is de straatkinderen te helpen praktische vaardigheden te verkrijgen alsmede normen en waarden bij te brengen die nodig zijn voor een verantwoordelijk en productief leven.
c. Instructie op straat – de kinderen komen naar een verzamelpunt in de stad en met zang en spelletjes wordt hen dingen bijgebracht. Dit is bedoeld voor kinderen die niet regelmatig in het Center verschijnen.

6.3. De sociaal-economische component

De oudere kinderen kunnen een vak leren. Er worden lezingen over eenvoudig micro-economisch ondernemerschap gegeven. De kinderen worden begeleid als ze deelnemen aan inkomensgenererende projecten. Ze krijgen hulp bij verkoop en transport van produkten. Ze worden ook geholpen bij het zoeken naar werk. Voor kinderen die al mogen werken wordt plaatsing in zaken mogelijk gemaakt. Hierbij wordt er scherp op gelet dat er geen sprake is van kinderarbeid waarbij kinderen uitgebuit worden.

Het Center onderhoudt contacten met andere dienstverleners en gelijkgezinde groepen en organisaties. Dit maakt het mogelijk toegang te krijgen tot vormen van dienstverlening die het Center zelf niet kan bieden.