Partners op De Filippijnen

Als gevolg van Kapatirans missie die luidt:

Contacten leggen met plaatselijke organisaties in arme gemeenschappen op de Filippijnen en het ondersteunen van door de gemeenschap gedragen kleinschalige en duurzame ontwikkelingsprojecten;

hebben de bestuursleden van Kapatiran zich grote moeite getroost betrouwbare en stabiele NGO’s (niet-gouvernementele organisatie) op de Filippijnen te vinden om mee samen te werken.


Eén hiervan was een organisatie waar wij al jaren goed mee bevriend waren: het Akay Kalinga Centre voor straatkinderen in Zamboanga. Dit centrum is onderdeel van de NGO Katilingban para sa Kalambuan. Deze vriendschap, die in de jaren negentig van de vorige eeuw begon, werd formeel omgezet in een solide samenwerkingsverband in 2003.

De andere organisatie had al bewezen een sterke en betrouwbare NGO te zijn in het noorden van de Filippijnen. De contacten met PREDA, geleid door de Ierse priester Shay Cullen, begonnen ook door vriendschap met één van de bestuursleden van Kapatiran. PREDA werd officieel een partner van Kapatiran in 2006 toen de samenwerkingsovereenkomst getekend werd.

Om projecten uit te voeren op grote afstand, is samenwerking met goede en betrouwbare partners ter plekke een onontbeerlijke noodzaak voor Kapatiran.

Tevens is het heel belangrijk dat de donateurs in Nederland een directe en betrouwbare verantwoording krijgen over de besteding van hun giften over de verschillende projecten op de Filippijnen. Aan donateurs rapporteren is een taak die Kapatiran heel serieus neemt. Wij doen dit door middel van de Kapatiran Nieuwsbrief die drie keer per jaar uitkomt en een circulatie heeft van 300 exemplaren in het Nederlands en 200 in het Engels. Deze Nieuwsbrief wordt per post bezorgd bij de individuele donateurs en fondsenorganisaties en bij de organisaties van het netwerk over de hele wereld. Voorts is er de website (www.kapatiran.nl); het is belangrijk voor de organisatie dat zij digitaal bereikbaar is.