Juridische dienstverlening

Voor kinderen die van misdaad beschuldigd worden, het helpen van slachtoffers van fysiek en seksueel geweld en misbruik. Het doen van onderzoek en het geven van juridische bijstand bij de vervolging van de daders.

Redt ieder misbruikt kind vandaag (Rescue Every Abused Child Today – REACT)

Dit team bezoekt gevangenissen en werkt aan de gevallen van kinderen met de wet in aanraking zijn gekomen. Ze worden gered van de onmenselijke omstandigheden die in gevangenissen over heel centraal Luzon en in Metro Manilla heersen, waar ze bij volwassenen opgesloten worden. Het project brengt ze onder in een tehuis waar ze aan therapeutische activiteiten deelnemen, een opleiding krijgen en juridische hulp ontvangen.

Straatkinderenproject (Street Child Education Early Kontact and Outreach – SEEKOUT)

Helpt straatkinderen in moeilijke omstandigheden. Ze krijgen vers voedsel, kleren, advies, niet-formeel onderwijs, juridische hulp, bescherming van de politie en van “tanods”. Verder krijgen ze medische zorg, uitjes en partijtjes, uitgaanskleren en vriendschap. (Er zijn plannen voor een nieuw tehuis voor diegenen die niet meer op straat willen wonen.)

Voorlichting aan opvoeders (Public Education and Preventive Seminars – PEPS)

Een team dat dagelijks door het hele gebied lezingen verzorgt voor leraren van basis- en middelbare scholen, maatschappelijk werkers en gemeenschaps- en kerkleiders over het voorkomen van kindermishandeling, drugsmisbruik en HIV-AIDS, houdt geïntegreerde workshops. Er wordt gewerkt met het uitdelen van materiaal, posters, video-films, en jonge mensen worden er direct bij betrokken.

Mensenrechtenvoorlichting (Special Human Rights Education – SHARE)
Projecten die bij barangaygemeenschappen, universiteiten, en zakengemeenschappen lobbyen over het beschermen van kinderen en de juridische procedures bij gevallen van kindermishandeling. Training vrijwilligers “Guardians ad Litem” (RA 7610) worden door het Hof aangesteld als wettelijke beschermers van kinderen die juridische bescherming en hulp nodig hebben, voorlichting over de Kinderrechten Wet, de cyber-wet tegen kinderpornografie en wettelijke gevangenishervorming.

Informatieverspreiding (Research, Advocacy, Information and Networking – RAIN)

De verspreiding geschiedt door artikelen, pamfletten, nieuwsbrieven, lezingen, bewustzijnsopbouw op de Filippijnen en in het buitenland door de media (radio en TV), en door samen te werken met journalisten en radio- en tv makers. Door het internet te gebruiken en te netwerken met NGO’s en andere organisaties in binnen- en buitenland die lobbyen voor regeringen, brieven campagnes enz. wordt het effect vermenigvuldigd. Door massale mails die mede via de websites en maillijsten van partners verstuurd worden en de media, worden honderdduizenden mensen bereikt. Internationale erkenning versterkt de geloofwaardigheid van de informatie.

Hulp aan de inheemse bevolking (Indigenous Peoples Assistance Community Training – IMPACT)

(a) Hulp aan de leiders van inheemse stammen om tot een dialoog te komen over milieubescherming en ontwikkeling. Dit project begeleidt de vergaderingen van leiders van inheemse stammen met regeringsbeambten als bemiddelaar in conflicten over voorvaderlijke landerijen.
(b) Boomkwekerijen worden opgezet en jaarlijks worden tenminste duizend stuks jonge aanplant (van 2 meter hoog) geleverd die door inheemse mensen en vrijwilligers geplant worden. Er zijn speciale studiebeurzen voor de jongeren uit de drie deelnemende gemeenschappen.

Studiebeurzen voor jongeren (Scholarship for Youth – SCHOLAR)
Bestaat uit gespecialiseerde training verpleegkunde, sociaal werk, en computertraining voor achtergestelde jongeren, vooral Filippijns-Amerikaanse jongeren. De computertraining wordt in het PREDA-computercentrum, met 20 computerunits, gegeven en is een cursus van hoog niveau, gecertificeerd door TESDA en Microsoft door de LEARN Organisatie. Het biedt ook trainingsmogelijkheden aan leerlingen van de middelbare school en een voorbereidingscursus voor computervakmensen om deel te nemen aan examens van Microsoft teneinde een internationale kwalificatie te behalen.

Internetbeveiligings campagne (Internet Safety Campaign – INSEC)
Nationale en internationale voorlichtingscampagnes voor internetveiligheid. Dit project maakt zich sterk internet providers ervan te overtuigen dat toegang tot kinderpornografie geblokkeerd dient te worden en computerbedrijven hun produkten veilig te maken voor kinderen door gratis sterke filters te plaatsen om kinderen te beschermen tegen contacten met stalkers en pedofielen. Tevens dient het voor kinderen onmogelijk gemaakt te worden per ongeluk op een pornografie-site terecht te komen.

Spirituele hervorming

PREDA werkt aan een spirituele vernieuwing en transformatie om de waardigheid en het gevoel voor eigenwaarde van Filippino’s te versterken. Het maakt zich hard voor sociale en economische rechtvaardigheid voor armen en verdrukten. PREDA personeel voert een lobby bij wetgevers en de regering om rechtvaardige wetten uit te voeren, het rechtssysteem te verbeteren, mensenrechten te beschermen en het verbeteren van de positie van armen en verdrukten tot een nationale prioriteit te maken.

Reïntegratie van kinderen

Als de kinderen hersteld zijn van misbruik en seksuele uitbuiting, en als het veilig voor hen is, en ook in hun eigen belang, worden zijn teruggeplaatst in hun huis en gemeenschap. De nazorg gaat daarna nog een jaar door. Onderwijsondersteuning loopt door en hulp bij het vinden van werk wordt indien mogelijk ook verstrekt. Veel andere mishandelde kinderen en hun ouders in minder bedreigende omstandigheden worden ook door PREDA geholpen met adviezen en onderwijs, juridische, financiële en livelihood hulp.

Jeugd weerbaarheidsprogramma en Theatergroep

De ontwikkeling van jonge mensen is het belangrijkste aandachtspunt voor de dienstverlening van PREDA. Een efficiënt georganiseerde jeugdbeweging, Akbay genaamd, getraind en ondersteund door PREDA zet zich in voor de rechten van kinderen en jongeren, en geeft seminars voor groepen leeftijdgenoten over het voorkomen van HIV-AIDS en drugsmisbruik.

Een professioneel getrainde theatergroep presenteert muziekdrama’s op de Filippijnen en op tours door Europa, Canada en Australië. Hun presentatie is gericht op algemene bewustwording van de problematiek en discussie over de sociale problemen die leiden tot kindermishandeling, kinderprostitutie en sekstourisme. Het jeugd vormingsprogramma versterkt het gevoel van eigenwaarde, morele waarden en ontwikkelt leiderschapskwaliteiten.

PREDA Fair Trade voor behoeftige groepen

Als antwoord op het wereldwijde systeem van exploitatie en onrechtvaardigheid dat de oorzaak was van armoede en uitbuiting, voorziet PREDA behoeftige producenten, kleine boeren en coöperaties van vaardigheidsopleidingen, hulp bij het ontwerp van hun producten, en rentevrije leningen voor hun producten. In samenwerking met Fair Trade import-organisaties en Wereld Winkels hebben de producenten toegang tot de export markten en krijgen betere prijzen voor hun producten. De rechten van de producent worden beschermd en werkomstandigheden worden gecontroleerd. PREDA helpt honderden arme gezinnen te overleven, niet uiteen gereten te worden, en hun waardigheid te behouden door Fair Trade.

Gedroogd fruit en sap productie – mango’s

PREDA Fair Trade helpt kleinschalige fruittelers hun productie te vergroten, stimuleert biologische productie en verwerking vrij van chemicaliën, en is tegen genetische manipulatie. Sommige producenten hoeven zich niet in de schulden te steken omdat PREDA rentevrije leningen aan ze verstrekt als ze die nodig hebben. Hierdoor krijgen zij de beste prijzen op een stabiele markt. Een partner van PREDA op dit terrein droogt het fruit zonder gebruik te maken van toegevoegde chemische conserveringsmiddelen. Door mango’s in het groot in te kopen, helpt PREDA de vraag naar vers fruit te vergroten. Hierdoor stijgt de prijs van verse mango’s, wat goed is voor de boeren en wat de positie van de van de bestaande kartels die de prijs vaststellen verzwakt. PREDA Fair Trade steunt het planten van mango en andere vruchtenbomen. Deze bomen houden de grond goed, scheppen een ecosysteem dat het milieu beschermt, en voorziet de boeren van een waardig inkomen.