Kindzijn voor kinderen (voor meisjes)

Het redden van kinderen en jeugdigen uit bordelen en gewelddadige thuissituaties. Het redden van kinderen van seksueel misbruik thuis of op straat en in bordelen.

Dit project biedt de meisjes onderdak in een tehuis waar voor hen gezorgd wordt en waar zij een therapeutisch herstelprogramma volgen met emotionele uitdrukkingstherapie en familie-advies behandeling. Het bouwt het gevoel van eigenwaarde, zelfvertouwen en persoonlijke waardigheid van het kind weer op. Het maakt er weerbare mensen van, die hun rechten opeisen en hun recht weten te halen.

Ook voor regulier- en informeel onderwijs wordt gezorgd, waardenbesef en geestelijke verheffing, zelfbevestiging en wederzijds respect. De therapeutische gezinssituatie brengt waardigheid en gevoel van eigenwaarde aan, zelfvertrouwen en betrokkenheid. Herstel komt door liefde en begrip. Het vervolgen van geweldplegers en ze voor het gerecht brengen is onderdeel van het herstelproces.