Wat is Preda?

PREDA staat voor People’s Recovery, Empowerment and Development Assistance (herstel, mondig maken, en hulp bij de ontwikkeling van mensen) en is een geregistreerde organisatie op de Filippijnen die ruim dertig jaar geleden opgericht werd. PREDA zet zich in voor sociale rechtvaardigheid en organiseert de productie en verkoop van een groot aantal Fair Trade producten als middel om armoede, kinderarbeid en uitbuiting van de armen terug te brengen.

PREDA Visie

PREDA streeft naar een rechtvaardige, vrije, vredige en welvarende maatschappij die het algemeen belang dient en de mensenrechten respecteert, vooral de rechten van kinderen. Een maatschappij gebaseerd op geloof, goedheid en spirituele waarden, die de armoede overwint door een eerlijke verdeling van rijkdom, kansen en middelen. Het herstelt en behoudt het milieu en bouwt onafhankelijke gemeenschappen op door alle mensen erbij te betrekken, en respecteert en herstelt de cultuur van de inheemse volken.

Haar Missie

– Het werken aan een rechtvaardig system dat vrouwen, kinderen en de armen weerbaar maakt en hun rechten beschermt.

– Het beschermen van de zwakken en weerlozen, vooral vrouwen en kinderen, tegen seksueel misbruik en iedere vorm van uitbuiting.

– Noodlijdende producenten helpen met ontwikkelingssteun, rentevrije leningen, opleidingen, en marketing via Fair Trade.